Kazania i prowadzenie nabożeństw

Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny,
karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.
Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią,
ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli,
​żądni tego, co ucho łechce ​i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.


2 List do Tymoteusza 4:2-4